Kapitel 7 – Workshopledelse og facilitering

Tjekliste til, hvordan du kan skabe gode fysiske rammer for workshoppen


Idéer til, hvordan du kan facilitere ved hjælp af materialer


Gode råd til at håndtere deltagernes svære spørgsmål i plenum


En vejledning til, hvordan du som facilitator kan håndtere forstyrrelser undervejs i workshoppen