Kapitel 7 – Fase 3: Analyse af interviews

Indhold:

  • At sætte i parentes – et vigtigt princip i den fænomenologiske analyse
  • Kritik af brugen af den fænomenologiske analysemetode
  • En udvidet gennemgang af den tematiske analyses seks trin

At sætte i parentes – et vigtigt princip i den fænomenologiske analyse


Kritik af brugen af den fænomenologiske analysemetode


En udvidet gennemgang af den tematiske analyses seks trin