Kapitel 4 – Hvem skal være med?

Eksempel på en samtykkeerklæring:

Hent et eksempel på en samtykkeerklæring fra Professionshøjskolen Absalon:

(Klik på de røde felter til højre på siden, for at downloade samtykkeerklæringerne)